text.skipToContent text.skipToNavigation

KÄYTTÖEHDOT

Oikeudellinen ilmoitus

Duni AB julkaisee tämän sivuston ("sivusto") sisältämän materiaalin palveluna asiakkailleen, ja materiaalia saa käyttää vain tiedonsaantitarkoituksiin. Yksittäisiä kopioita voidaan ladata alla selostetuin ehdoin.

Lataamalla materiaalia tältä sivustolta hyväksyt nämä ehdot. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivustoa tai lataa mitään materiaalia sivustolta.

Tavaramerkkitiedot

Kaikki nimet, logot ja tavaramerkit ovat Dunin, sen tytäryhtiöiden, siihen etuyhteydessä olevien yritysten tai sen lisenssinantajien tai yhteistyökumppanien omaisuutta.

Dunin tavaramerkkejä ja brändinimiä saa käyttää vain tässä oikeudellisessa ilmoituksessa sallituilla tavoilla tai Dunilta etukäteen saadulla luvalla.

Kaikki Dunin tavaramerkkien käyttö Dunin tuotteiden mainonnassa ja myynninedistämisessä edellyttää asianmukaista tunnustuksen antoa.

Rajoitettu käyttö / yhden kopion lisenssi

Kaikki tämän sivuston sisältö, kuten teksti, grafiikka, logot, painikkeiden kuvakkeet, kuvat, äänileikkeet ja ohjelmisto, ovat Dunin tai sen sisällön toimittajien omaisuutta, ja sitä suojaavat ruotsalaiset ja kansainväliset tekijänoikeuslait. Tämän sivuston sisältämän materiaalin luvaton käyttö tai jakelu voi rikkoa tekijänoikeus- tai tavaramerkkilakeja ja/tai muita lakeja ja voi johtaa siviili- sekä rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Tätä sivustoa tai mitään tämän sivuston osaa ei saa jäljentää, monistaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä tai muulla tavoin hyväksikäyttää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen, johon Duni ei ole varta vasten antanut lupaa. Voit ladata yhden kopion Dunin sivustoilta löytyvistä tiedoista yhdelle tietokoneelle vain omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen, sisäiseen käyttöön, ellei Duni ole erikseen kirjallisesti antanut muuhun lisenssiä.

Et saa muokata, käyttää etkä siirtää näitä tietoja mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin etkä poistaa tiedoista tekijänoikeusilmoituksia tai muita omistusilmoituksia. Suostut estämään materiaalin luvattoman kopioinnin ja varmistamaan, että organisaatiosi työntekijät – jos sovellettavissa – noudattavat näitä rajoituksia.

Duni ei myönnä sinulle mitään ilmaistua tai epäsuoraa oikeutta patentti-, tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai kauppasalaisuustietoihin.

Takuita koskeva vastuuvapautus

Tässä olevat tiedot annetaan sellaisina kuin ne ovat ilman mitään ilmaistuja tai epäsuoria takuita, mukaan lukien takuut kaupankäyntiin soveltuvuudesta, immateriaaliomaisuuden loukkaamattomuudesta tai soveltuvuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Jos Duni sisällyttää linkin kolmannen osapuolen sivustoon, linkki sisällytetään käyttäjien mukavuutta ajatellen eikä Duni ole vastuussa kyseisen sivuston sisällöstä tai sivuston sisältämän tiedon oikeellisuudesta.

Duni ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta tuottojen menetyksistä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai tietojen menetyksestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat tietojen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää tietoja, vaikka Dunille olisi kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Duni ei myöskään takaa tietojen, tekstin, grafiikan, linkkien tai muiden tiedoissa mahdollisesti olevien elementtien oikeellisuutta eikä täydellisyyttä. Duni voi tehdä muutoksia tähän sisältöön ja sisällössä kuvattuihin tuotteisiin koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Duni ei sitoudu päivittämään tämän sivuston tietoja eikä muita tämän sivuston materiaaleja.

Käyttäjän suostumus

Kaikki materiaali, tieto ja muu viestintä, jota lähetät tai julkaiset tälle verkkosivustolle, ("viestintä") katsotaan ei-luottamukselliseksi, ei-yksinoikeudelliseksi, tekijänpalkkioista vapautetuksi, peruuttamattomaksi, täysin alilisensoitavaksi ja yhteiseksi. Dunilla ei ole mitään tähän viestintään liittyviä velvollisuuksia.

Dunilla on oikeus paljastaa, kopioida, jakaa, sisällyttää ja/tai muulla tavoin käyttää tätä viestintää sekä kaikkea tietoja, kuvia, ääniä, tekstiä ja muuta viestinnässä ilmaistua niin kaupallisiin kuin ei-kaupallisiinkin tarkoituksiin.

Jos lähetät tälle sivustolle tai Dunille muulla tavoin henkilötietoja, suostut täten siihen, että Duni saa käyttää näitä henkilötietoja tietojesi arviointitarkoituksiin sekä markkinoida Dunin tuotteita ja palveluja, mihin sisältyy oikeus siirtää tiedot kolmansiin maihin ja julkaista tietoja Internetissä. Duni on vastuussa henkilötietojen käsittelystä Ruotsin lain mukaisesti, ja voit ottaa yhteyttä Duniin, jos tiedoissa on virheitä, sekä muissa henkilötietoihin liittyvissä ongelmissa.

Muuta

Duni voi tarkastaa ja korjata näitä ehtoja koska tahansa päivittämällä tämän julkaisun.

Duni pidättää omassa harkintavallassaan oikeuden (1) muuttaa tätä oikeudellista ilmoitusta, (2) valvoa ja poistaa julkaisuja ja/tai (3) päättää sivuston käytettävissä olon koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Jos jokin tämän oikeudellisen ilmoituksen ehto tai varaus todetaan laittomaksi, kelvottomaksi, tarpeettomaksi tai mistä tahansa syystä mahdottomaksi toteuttaa, tämä ei vaikuta millään tavalla muiden ehtoja tai varausten kelpoisuuteen ja toteutettavuuteen eikä heikennä niitä.