text.skipToContent text.skipToNavigation

Våra hållbarhetsåtgärder

I linje med vår nya strategi och tre hållbarhetsinitiativ har vi redan inlett flera åtgärder för att göra våra produkter och verksamheter ännu mer hållbara och cirkulära. Nedan finns några bra exempel.
Our-approach-carusel-paperwraped-570x420.jpg
Our-approach-carusel-foodwaste-570x420.jpg
Our-approach-carusel-HVOdiese-570x420.jpg
Our-approach-carusel-Skapafors-570x420 kopiera.jpg

Miljösmarta pappersförpackningar 1/4

Övergången från plast- till fiberbaserade förpackningar har inletts. Vi har lanserat banbrytande FSC®-certifierade återvinningsbara pappersförpackningar för profiltryckta servetter i affärsom-rådet Duni. Vår planet behöver mer hållbara designer och mindre plast. Punkt slut.

Läs mer

Förvandlar matavfall till servetter 2/4

Det är ett litet steg för citronskalet, men ett jättelikt språng för branschen när vårt varumärke Duni lanserar fossilfria servetter och bordsdukar i premiumklass. Med bytet till nya fossilfria bindemedel som innehåller matavfall övergår koncernen till en cirkulär affärsmodell.

Läs mer

Mer hållbara transporter 3/4

På väg mot fossilfri verksamhet med HVO-diesel. Transporter till kunder i Danmark sker med förnybar HVO-diesel från och med oktober 2021. Övergången till HVO-diesel bidrar till 88 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med vanliga diesellastbi-lar.

Läs mer

Först i världen 4/4

Resan mot fossilfri verksamhet fortsätter med implementering av fossilfri propangas (BioLPG) på pappersbruket iSkåpafors. Det är ett stort kliv mot 90 procent lägre klimatavtryck.

Läs mer