text.skipToContent text.skipToNavigation

mSEK 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Continuing operations
Nettoomsättning 4501 5,547 4,927 4,441 4,271 4,200 3,870 3,349
Bruttoresultat 814 1,403 1,278 1,264 1,231 1,241 1,134 983
Operativt resultat 149 533 430 491 502 528 452 369
EBITDA 374 762 583 630 632 656 572 473
Rörelseresultat, EBIT 70 408 351 456 463 490 433 352
Årets resultat 4 273 249 334 334 346 302 254
Varav innehav utan bestämmande inflytande 1 4 6 5 2 - - -
Nyckeltal
Omsättningstillväxt %, organisk och valutajusterad -18.70% -0.5% 1.5% 0.9% 1.2% 1.3% 3.9% 1.7%
Bruttomarginal % 18,1% 25.3% 25.9% 28.5% 28.8% 29.6% 29.3% 29.4%
Operativ rörelsemarginal % 3,3% 9.6% 8.7% 11.1% 11.8% 12.6% 11.7% 11.0%
EBITDA marginal % 8.0% 13.7% 11.1% 14.2% 14.8% 15.6% 14.8% 14.1%
Värde per aktie (SEK)
Resultat per aktie, före och efter utspädning 0,05 5.73 5.22 6.99 7.06 7.37 6.42 2.63
Utdelning 0 5.00 5 3) 5,003) 5.00 5.00 4.50 4.00
Marknadspris på stängningsdagen 107.8 129.20 98.10 121.25 125.00 141.50 116.00 83.25
TOTALT
Eget kapital 2,628 2,664 2,616 2,594 2,486 2,345 2,193 2,099
Summa tillgångar 5,780 6,245 6,027 4,833 4,487 4,178 4,328 3,695
Nettoskuld 1,324 1,354 1490 855 757 584 888 491
Kassaflöde från den löpande verksamheten 282 665 343 449 446 623 533 4634)
Kassaflöde efter avdrag för investeringar 178 445 -289 156 146 462 533-484 3254)
Utdelning % av resultat 0% 86% 96% 72% 71% 67% 66% 70%
Antal anställda 2 269 2,398 2,477 2,362 2,234 2,082 2,092 1,902
Nyckeltal
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital 50% 58% 57% 33% 31% 25% 41% 23%
Nettoskuld/EBITDA1) 2) 3.54 2.03 2.56 1.36 1.20 0.89 1.55 1.04
Avkastning på eget kapital 0% 10% 10% 13% 13% 15% 14% 12%
Avkastning på sysselsatt kapital %1) 2) 4% 13% 11% 14% 16% 19% 15% 15%
Avkastning på sysselsatt kapital, utan goodwill %1) 2) 8% 26% 23% 28% 31% 38% 31% 32%
1) Beräknat på operativt resultat.
2) Beräknat på de senaste tolv månaderna.
3) Föreslagen utdelning.
4) Ej omräknat till kvarvarande verksamhet

magnuscarlsson400x353.jpg

MAGNUS CARLSSON

CFO

magnus.carlsson@duni.com

Tel +46 40 10 62 00

marielle-noble_400x353.jpg

MARIELLE NOBLE

EVP Strategic Development, IT & Communications

marielle.noble@duni.com

Tel +46 734 19 61 79

duni_group_rgb_cision.jpg

DUNI AB

Tel +46 40 10 62 00

info@duni.com