text.skipToContent text.skipToNavigation
 

RAPPORTER & PRESENTATIONER

TILL RAPPORTER & PRESENTATIONER >
 

FINANSIELL SAMMANFATTNING

TILL FINANSIELL SAMMANFATTNING >

PRESSMEDDELANDE

 • 2022-7-15 10:00

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 juni 2022

  Resultatförbättring och ökad efterfrågan

  Läs mer
 • 2022-7-8 12:45

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande fredagen den 15 juli kl. 12.00.

  Läs mer
 • 2022-5-17 14:45

  Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

  Duni AB:s årsstämma hölls tisdagen den 17 maj 2022 i Malmö.

  Läs mer
 • 2022-4-22 5:45

  Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 31 mars 2022

  Färre restriktioner ger ökad försäljning

  Läs mer
 • 2022-4-14 6:30

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande fredagen den 22 april kl. 07.45.

  Läs mer
 • 2022-4-13 14:35

  Duni Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på webben

  Duni Group meddelar idag att företaget publicerar den fullständiga års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 som PDF och ESEF-fil på företagets hemsida under rubriken Om oss – Rapporter, https://se.dunigroup.com/sv/corporate/investor-relations/reports.

  Läs mer
 • 2022-4-5 8:00

  Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ) den 17 maj 2022

  I enlighet med noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 17 maj 2022.

  Läs mer
 • 2022-3-2 17:30

  Duni Group stoppar alla leveranser till Ryssland

  Vi är djupt oroade över händelseutvecklingen i Europa. Vi står bakom det ukrainska folket i dessa svåra tider och stödjer UNHCR som erbjuder akut humanitär hjälp i Ukraina och grannländerna. Vi kommer även skicka produkter från vår polska produktionsenhet till gränsen i Polen där många flyktingar just nu samlas.

  Läs mer
 • 2022-2-17 7:45

  Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2021

  Tillväxt under marginalpress

  Läs mer
 • 2022-2-10 13:15

  Inbjudan till telefonkonferens gällande Duni AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

  Delårsrapport för Duni AB lämnas till media för offentliggörande torsdagen den 17 februari kl. 07.45.

  Läs mer
 • 2022-1-21 16:30

  Styrelseledamoten Alex Myers har hastigt avlidit

  ”Det är med stor chock och sorg vi mottagit detta tragiska besked. Alex har varit en uppskattad och aktiv styrelseledamot i Duni sedan 2013. Saknaden efter honom kommer att bli mycket stor både på det personliga och professionella planet. Våra tankar går främst till hans familj”, säger Thomas Gustafsson, styrelseordförande i Duni AB (Publ).

  Läs mer
 

BOLAGSSTYRNING

 

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ Stockholm.

Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

magnuscarlsson400x353.jpg

MAGNUS CARLSSON

CFO

magnus.carlsson@duni.com

Tel +46 40 10 62 00

marielle-noble_400x353.jpg

MARIELLE NOBLE

EVP Strategic Development, IT & Communications

marielle.noble@duni.com

Tel +46 734 19 61 79

duni_group_rgb_cision.jpg

DUNI AB

Tel +46 40 10 62 00

info@duni.com