text.skipToContent text.skipToNavigation


Koronavirus vaikuttaa edelleen ihmisiin ja yrityksiin ympäri maailman, joten Duni Group pyrkii kaikin keinoin varmistamaan, että se pystyy tukemaan asiakkaitaan heidän kohdatessaan haasteita. Toimintomme ja tuotantoyksikkömme toimivat tällä hetkellä normaalisti, samoin kuin toimitusketjumme. Lisäksi ryhdymme tietenkin kaikkiin tarvittaviin varotoimiin varmistaaksemme ihmisten ja tuotteiden turvallisuuden.

LUE LISÄÄ USEIN KYSYTTYÄ -OSIOSTA >
OTA YHTEYTTÄ

Jos haluat kysyä jotakin, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.USEIN KYSYTTYÄ


GLOBAALIT MENETTELYT COVID-19-TILANTEEN JOHDOSTA

K: Mitä menettelyjä Duni Group on ottanut käyttöön tilanteen hoitamiseksi?
V:

 • Tuotantoyksikkömme ja logistiikkamme eivät toimi millään Maailman terveysjärjestön (WHO) julistamalla suuren riskin alueella (punaisella alueella).
   
 • Noudatamme WHO:n antamia ohjeita sekä toimintamaidemme terveydenhuolto-organisaatioiden suosituksia. Työntekijöillemme annetaan tietoa tartunnan ehkäisemisestä sekä siitä, miten toimia, jos epäilee covid-19-tautiin liittyviä oireita.
   
 • Operatiivinen henkilöstömme on jaettu pienempiin, itsenäisiin yksiköihin toimitusketjuumme kohdistuvien suurten häiriöiden estämiseksi.
   
 • Olemme päivittäin yhteydessä toimittajiimme ja logistiikkakumppaneihimme avoimuuden varmistamiseksi ja lieventävien toimien toteuttamiseksi, jos näkyvissä on mahdollisia ongelmia.
   
 • Todennäköisyys sille, että tartunnan saanut henkilö saastuttaa kaupallisia tuotteita, on WHO:n mukaan hyvin pieni. Myös mahdollisuus saada virus tuotteista, joita on siirretty tai kuljetettu tai jotka ovat altistuneet eri lämpötiloille, on hyvin pieni.

K: Sovelletaanko näitä menettelyjä kaikilla markkina-alueilla ympäri maailman?
V:Noudatamme edellä mainittuja Duni Groupin menettelyjä ja niiden lisäksi paikallisia menettelyjä eri puolilla maailmaa.

PAKKAUKSET JA TURVALLISUUS

K: Kuinka voin olla varma siitä, että Dunin tuotteet ja niiden pakkaukset ovat turvallisia?
V:Duni Group edellyttää, että kaikki tuotantolaitoksemme ja ulkoistetusta tuotannosta vastaavat ulkopuoliset toimittajat täyttävät Eettisissä ohjeissamme määritetyt laatu- ja hygieniavaatimukset. Nämä vaatimukset ovat samanlaisia tai vastaavia kuin esimerkiksi BRC- ja HACCP-standardeissa asetetut vaatimukset. Lisäksi olemme tehneet riskinarvioinnin tuotteistamme, käyttäen viitteenä WHO:n julkaisemia tietoja.

K: Kuinka kauan covid-19-virus säilyy hengissä pinnoilla?
V:Varmaa tietoa covid-19-tautia aiheuttavan viruksen säilymisestä pinnoilla ei ole. Näyttää kuitenkin siltä, että se käyttäytyy samalla tavoin kuin muutkin koronavirukset. Tutkimuksista (mukaan lukien alustavat tiedot covid-19-viruksesta) käy ilmi, että koronavirukset voivat säilyä hengissä pinnoilla muutaman tunnin tai jopa useita päiviä. Viruksen elinkelpoisuus voi vaihdella olosuhteiden mukaan (esimerkiksi pinnan tyypin, lämpötilan tai ympäristön kosteuden mukaan).

K: Onko turvallista vastaanottaa lähetys alueelta, jolla on todettu covid-19-tautia?
V:Kyllä. Todennäköisyys sille, että tartunnan saanut henkilö saastuttaa kaupallisia tuotteita, on pieni. Myös riski saada covid-19-tautia aiheuttava virus paketista, jota on siirretty ja kuljetettu ja joka on altistunut eri olosuhteille ja lämpötiloille, on pieni.

Kun otetaan huomioon tuotanto- ja jakelumenetelmämme sekä aika tuotteiden valmistamisesta niiden toimittamiseen asiakkaalle, olemme varmoja, ettei virus pysty säilymään hengissä pakkausten pinnalla.

TUOTANTO JA HYGIENIA

K: Miten Duni Groupin tuotantolaitoksilla varmistetaan tuotteiden hygienia?
V:Kaikki Duni Groupin Saksassa ja Puolassa sijaitsevat tuotantolaitokset ovat BRC-sertifioituja. Olemme myös toteuttaneet lisätoimia covid-19-viruksen aiheuttaman uhan torjumiseksi. Moniin paikkoihin on sijoitettu lisää käsidesiannostelijoita. Tuotannossa työskentelevät käyttävät kertakäyttökäsineitä. Työntekijöillä, jotka eivät ole suoraan tekemisissä tuotannon kanssa, on pääsy tuotantohalleihin vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Hallinnossa työskentelevillä ei ole pääsyä niihin.

Lisäksi kaikilta työntekijöiltä mitataan kuume ennen töiden aloittamista. Kaikki työmatkat ja ulkopuolisten työntekijöiden vierailut on peruttu toistaiseksi. Tuotantovuorojen määrää on vähennetty, ja vuorojen välillä on otettu käyttöön tunnin pituinen tauko, jonka aikana kaikki yhteiset tilat desinfioidaan.

K: Mitä toimia Duni Group on toteuttanut varmistaakseen, että ulkopuoliset toimittajat noudattavat terveysviranomaisten hygieniaohjeita?
V:Kaikkien Duni Groupin ulkoistetusta tuotannosta vastaavien kumppaneiden on noudatettava Eettisten ohjeidemme vaatimuksia. Tähän kuuluu sen varmistaminen, että kumppaneidemme tuotantolaitosten toiminta on täysin kyseisen maan lainsäädännön mukaista.

Kaikki toimittajamme ovat myös saaneet kirjeitse selkeät ohjeet siitä, miten toimitukset Duni Groupille hoidetaan. Edellytämme, että toimittajat noudattavat terveysviranomaisten yleisiä suosituksia sekä Dunin erityisiä ohjeita turvallisuuden ja hygienian parantamisesta.

TOIMITUKSET

K: Vaikuttaako nykyinen tilanne tuotteideni toimitukseen?
V:Tällä hetkellä EI. Kuljetusverkostomme toimii nyt häiriöttä.Pystymme myös tarvittaessa lisäämään tuotantokapasiteettia pikaisten toimitusten varmistamiseksi.Nykyinen tilanne voi kuitenkin muuttua, ja logistiset rajoitukset ovat mahdollisia. Jos muutoksia tapahtuu, ilmoitamme niistä asiakkaillemme mahdollisimman pian.

K: Miten voin ilmoittaa Duni Groupille liiketoimintani muutoksista, joilla voi olla vaikutusta toimitusten vastaanottoon?
V:Tilausten tai toimitusten muutoksista tulee ilmoittaa myyntiosastollemme, joka ilmoittaa niistä sen jälkeen logistiikkatiimillemme.

K: Kenen kanssa voin keskustella, jos tarvitsen lisäapua?
V: Ota yhteyttäasiakaspalveluumme, jos tarvitset apua.