text.skipToContent text.skipToNavigation

Täydentävät päästöhyvitykset

Renun River Hydro, Indonesia

VCS-sertifioitu projekti Sumatran sisämaassa hyödyntää neljän joen ja turbiinilaitoksen 500 metrin korkeuseron aikaansaamaa energiaa. Vesi kulkee erillisissä putkissa ilman tasausallasta. Hanke korvaa osan fossiilisista polttoaineista peräisin olevasta energiasta Indonesian sähköverkossa ja tarjoaa työmahdollisuuksia, koulutusta ja infrastruktuuria paikalliselle yhteisölle.

Huóshuĭ Small Hydropower, China

VCS-sertifioitu Huóshuĭ Small Hydropower -hanke Keski-Kiinan vuoristoalueilla tuottaa uusiutuvaa energiaa yli 500 000 kotiin. Vuoristojokien tuottama sähkö on tärkeä uusiutuvan ja luotettavan energian lähde monille syrjäisille yhteisöille, ja sitä saadaan alueelle rakennettavien 95 pienen vesivoimalan ansiosta. Se työllistää yli 200 henkilöä, joista suurin osa kuuluu etnisiin vähemmistöihin.